Medial Website

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Correcte rapportage van laboratoriumuitslagen

Cyberlab!

De huidige rapportage van laboratorium uitslagen klinische chemie en medische microbiologie naar het Huisartsen Informatie Systeem verloopt voor de meeste huisartsen via Edifact. Slechts weinig huisartsen geven de voorkeur nog aan een papieren rapport. Verwerking van deze edifact-berichten en de presentatie er van in het HIS zijn helaas in het verleden niet onderworpen aan een eind beoordeling door de verantwoordelijke lab organisatie. Met enige regelmaat wordt Medial of het Streeklab door een huisarts gebeld over de interpretatie van een uitslag, waarbij na analyse blijkt dat het HIS de uitslag gemuteerd weergeeft. Zo wordt “<” en “>” tekens niet weergegeven, worden grote getallen afgekapt, worden alleen referentie waarden getoond waardoor de huisarts denkt dat het resultaat “normaal” is, worden advies en commentaarteksten niet getoond en wordt door een update van het HIS de bepalingen alfabetische getoond i.p.v. categorisch. Door deze onvolkomenheden kan de huisarts onjuiste of onvolledige informatie krijgen wat een correcte interpretatie van een resultaat en het gebruik er van bij een diagnose of vervolgen van een patiënt ongunstig kan beïnvloeden.

Cyberlab is een web-based elektronisch rapportage module voor laboratorium uitslagen klinische chemie en medische microbiologie. Cyberlab is de afgelopen jaren met succes geïmplementeerd binnen de Elektronisch patiënten dossier van het Kennemer Gasthuis, Spaarne Ziekenhuis en Rode Kruis Ziekenhuis. Via Cyberlab kunnen alle resultaten van laboratoriumonderzoek van uw patiënt aan u getoond worden. Dus zowel resultaten van laboratoriumonderzoek dat door u aangevraagd is als door een specialist. In bijgaande figuur treft u een schermvoorbeeld aan.

Correctheid van de presentatie van laboratorium uitslagen is gewaarborgd omdat Cyberlab wordt beheerd door Medial en het Streeklab v.w.b. klinisch chemische en medisch microbiologische bepalingen. Cyberlab heeft uitgebreide rapportage mogelijkheden. Daarnaast beschikt Cyberlab over een grafiekfunctie waarbij op eenvoudige doch duidelijk wijze het beloop van een bepaling aan u getoond kan worden. In Cyberlab kan toegang tot de laboratorium resultaten van uw patiënten op eenvoudige wijze (tijdelijk) aan een waarnemer worden gegeven. Op dit moment worden mogelijkheden van ordermanagement via Cyberlab uitgewerkt. In andere delen van Nederland is Cyberlab met succes geïncorporeerd in een HIS. De mogelijkheden van Cyberlab willen wij graag aan u tonen. Als u belangstelling heeft voor een presentatie kunt u contact opnemen met drs. Claudia Pronk via het secretariaat Raad van Bestuur, telefoon 023-8908690.

 
109.jpg